Arbetat ideellt som kommunikatör för Hjärtekatten, som är ett välgörenhetsprojekt med ambitionen att få ihop så många handvirkade Hjärtekatter som möjligt för att skänka till hjärtavdelningen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Mina arbetsuppgifter innefattade bland annat omvärldsbevakning och digitalt kommunikationsarbete.