Lärande i arbete (LiA) genom programmet Konceptutvecklare E-handel.

Content marketing – Reproducera material för publicering på företagets sociala medier.
Social mediastrategi – Hjälpt företaget förstå vilket material man ska publicera på sina sociala medier och på vilken tid och dag de får bäst genomslagskraft.